प्रमाणपत्रे आणि पेटंट

2015


हायड्रोलिक स्नबरचे पेटंट 3

2015


विस्कस फ्लुइड डँपरचे पेटंट १

2014


व्हिस्कस फ्लुइड डँपरचे पेटंट 3

2017


सीई प्रमाणपत्र

2016


POLITECNICO मिलानो द्वारे चाचणी अहवाल

2014


चीनच्या मशाल योजना प्रकल्पाचे प्रमाणपत्र

2015


चीनच्या नवीन हाय-टेक उत्पादनाचे प्रमाणपत्र

2015


2016


ISO14001 चे प्रमाणपत्र

2016


OHSA18001

2016


ISO9001 चे प्रमाणपत्र

2014


हायड्रॉलिक स्नबरचे पेटंट 1

2011


हायड्रोलिक स्नबर 2 चे पेटंट

ISO14001


1/१४